Sim đặc biệt

Sim Đặc Biệt, Có hàng vạn sim Sim Đặc Biệt , dễ nhớ, để quý khách lựa chọn và đặt mua tại Simthanglong.com
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0785281102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
2 0785471102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
3 0783541102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
4 0798371102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
5 0783581102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
6 0784161102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
7 0797541102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
8 0784451102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
9 0786571102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
10 0784051102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
11 0785731102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
12 0784731102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
13 0786421102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
14 0785901102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
15 0786721102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
16 0784481102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
17 0784301102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
18 0784541102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
19 0349548683 890,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
20 0327748683 590,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
21 0813821102 1,900,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
22 0856871102 1,900,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
23 0334951102 1,425,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
24 0397491102 1,425,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
25 0359858683 950,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
26 0971491102 4,275,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
27 0931.568.910 2,375,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
28 0796241102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
29 0914948683 1,520,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
30 0918288683 3,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
31 0795248683 570,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
32 0946851102 1,900,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
33 0917.71.86.83 1,200,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
34 0939.74.11.02 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
35 0708441102 1,577,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
36 0816.08.1102 1,330,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
37 0947.808.910 950,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
38 0911488910 950,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
39 0849.45.1102 950,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
40 0838978910 3,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
41 0947.64.8910 1,090,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
42 0765881102 1,805,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
43 0704168683 590,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
44 0326.44.1102 2,090,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
45 0824251102 2,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
46 0924.99.8683 1,140,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
47 0766048910 540,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
48 0942878910 4,750,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
49 0795.36.1102 990,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
50 0787308683 570,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
51 0384.99.8683 1,140,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
52 0912.96.8910 950,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
53 096.873.8910 1,200,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
54 0762348683 570,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
55 0945561102 1,900,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
56 0836.89.89.10 1,520,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
57 0388.35.8683 1,500,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
58 0819.42.1102 1,425,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
59 0826.92.1102 1,520,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
60 0705971102 1,235,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
61 0917998910 2,500,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
62 0827.80.1102 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
63 0769121102 2,850,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
64 0388.46.8910 890,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
65 0396.84.86.83 2,500,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
66 0911.28.8910 4,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
67 0859.55.8910 1,140,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
68 0364.82.1102 2,700,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
69 0829.40.1102 790,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
70 0859.23.1102 1,235,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
71 0942298910 950,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
72 0911.70.1102 2,375,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
73 0942938910 590,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
74 0949.84.86.83 890,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
75 0828991102 5,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
76 0901.29.1102 6,000,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
77 088.602.8910 1,090,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
78 079.335.1102 2,090,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
79 0355.79.8683 2,090,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
80 0762091102 1,900,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
81 0795098683 540,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
82 0788468683 570,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
83 0889031102 1,320,500đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
84 0705.049.053 15,105,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
85 0899.06.11.02 2,000,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
86 0907.34.1102 2,660,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
87 0774171102 1,577,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
88 0949.07.1102 1,710,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
89 0815.78.1102 1,900,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
90 0857178910 1,425,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
91 0849.54.1102 950,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
92 0827.90.1102 1,425,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
93 0931481102 2,850,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
94 091.808.8910 2,394,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
95 0372.32.8910 840,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
96 0389.45.86.83 790,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
97 0962.87.86.83 2,090,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
98 056.318.1102 950,000đ vietnamobile Sim đặc biệt Mua ngay
99 0842.32.1102 990,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
100 0941.268.910 790,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay

Sim số gánh là gì?

Sim số gánh hay còn gọi là sim gánh. Đây cũng chính là cái tên để chỉ sự đặc biệt của những con số xuất hiện ở cuối số sim. Hiểu một cách đơn giản, sim số gánh là dòng sim có sự xuất hiện của các bộ số đối xứng với nhau thông qua một con số nào đó, giống như chiếc "đòn gánh" vậy. 

  • Ví dụ: 09*ABA, 09*AB.C.AB....

   Sim số gánh thì cũng có nhiều dạng khác nhau. Để phân loại được thì bạn cần phải để ý đến bộ số đối xứng và con số xen ngang ở giữa. Theo đó thì sim số gánh được phân chia làm 3 loại, cụ thể như sau:

  • Sim gánh đơn: là sim số gánh có 3 số cuối thuộc dạng ABA hoặc ABBA. Ví dụ: 08x6886, 09x969, ....
  • Sim gánh kép bằng: là sim số gánh có 5 số cuối thuộc dạng AB.C.AB. Ví dụ: 09x68.3.68, 09x36.2.36, ....
  • Sim gánh kép tiến: là sim số gánh có 5 số cuối thuộc dạng AB.C.BA (AB - là gánh kép lùi, ngược lại với gánh kép tiến). Ví dụ: 08x86.2.68, 08x82.6.28, ...

Đọc chi tiết: Sim số gánh là gì? Những giá trị mà sim số gánh mang lại.

TIN MỚI CẬP NHẬT
Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0888388888